Informacja o posługiwaniu się unieważnionym dowodem osobistym.

Wójt Gminy Zabierzów informuje, iż dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, w związku z czym posługiwanie się takim dowodem może mieć negatywne konsekwencje dla jego posiadacza np. podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.  

W związku z powyższym proszę o nie posługiwanie się unieważnionym dowodem osobistym.