Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w UG Zabierzów

Od stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy Zabierzów zostanie uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

  • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65. lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

W celu uzyskania porady prawnej należy zadzwonić pod nr telefonu 12 283-07-11 i umówić się na wizytę. Porady prawne będą udzielane w godzinach od 14.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1 (pokój nr 0.16).

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Pliki do pobrania