Gmina Zabierzów podpisała deklarację o współpracy na rzecz czystego powietrza

IMG_2224

8 kwietnia 2015r. w Rabce-Zdroju, uroczyście podpisano deklarację współpracy w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego na rzecz czystego powietrza LIFE – „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W imieniu gminy Zabierzów porozumienie podpisała wójt Elżbieta Burtan. W spotkaniu wzięła udział również Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Anetta Kucharska.

Porozumienie to, jest początkiem wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Wartość projektu  LIFE dla Małopolski to ponad 70 mln zł. Pod deklaracją podpisali się małopolscy samorządowcy, przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego i funduszy wojewódzkich. Dzięki temu programowi Małopolska ma stać się liderem w walce o czyste powietrze wśród wszystkich regionów Polski. Skoordynowana współpraca małopolskich samorządów i instytucji pozwoli skutecznie ubiegać się i wydawać unijne pieniądze przeznaczone na działania związane z podnoszenie jakości powietrza.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ma m.in. pomagać lokalnym samorządom w wymianie niskosprawnych kotłów (na paliwa stałe) na ogrzewanie niskoemisyjne, czyli np. kotły olejowe, gazowe, ogrzewanie elektryczne oraz nowoczesne kotły na paliwa stałe, które spełniają normy w zakresie emocji zanieczyszczeń do powietrza. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na latach 2014-2020 na działania związane z polityką energetyczną przewidziano alokację o łącznej wartości 420 mln euro. Z tych pieniędzy aż 100 mln euro zostanie przeznaczone na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych i rozwój sieci ciepłowniczych, 96 mln euro na termomodernizację budynków publicznych i wielorodzinnych, 140 mln euro na transport niskoemisyjny, 65 mln euro na odnawialne źródła energii oraz 19 mln euro na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Ponadto na działania służące ochronie powietrza dostępne będą środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.powietrze.malopolska.pl

Źródło: www.rabka.pl

Foto: Urząd Miasta Rabka Zdrój