II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2015 r.

NGO OTWARTY KONKURS OFERT

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Zarządzeniem nr 46/2015 Wójta Gminy Zabierzów z 1 kwietnia 2015 r. został ogłoszony II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2015 r.

 Konkurs obejmuje następujące zadania:

  1. Organizacja imprez turystycznych odbywających się na terenie Gminy Zabierzów i służących upowszechnieniu walorów turystycznych Gminy, w szczególności prowadzonych przy wykorzystaniu infrastruktury turystycznej wzniesionej przez Gminę Zabierzów,
  2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
    i wspieranie seniorów.

Priorytetowy charakter pod względem przyznawania środków na wspieranie zadań mają zadania polegające na pracy z dziećmi i młodzieżą.

W odpowiedzi na II Otwarty Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2015 r. oferty należy składać do dnia 21 kwietnia 2015 r.

Dodatkowych informacji udziela Joanna Woźniak – koordynator ds. współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi w Referacie ds. Rozwoju i Promocji, piętro 2 pokój nr 2.12,  Rynek 1, tel. 12 283 07 50, mail: j.wozniak@zabierzow.org.pl.

Joanna Woźniak

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej:

Pliki do pobrania