Ekologia w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzoskwini

P1110361

24 kwietnia 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzoskwini odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny „Przyjaciel Przyrody”, zorganizowany pod hasłem „Wiedzą dzieci jak nie śmiecić”.

Konkurs był jednym z działań w ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie „Czysta Małopolska”, do którego zgłosiliśmy naszą szkołę, aby pochwalić się aktywnością na rzecz ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, a za ich pośrednictwem także dorosłych.

Patronat nad konkursem objęła Fundacja Korporacyjna Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego „EkoCykl”, Organizacja Odzysku Opakowań Ekocykl oraz firma zajmująca się doradztwem w zakresie ochrony środowiska „M&M Consulting”.

Do konkursu zaprosiliśmy uczniów klas IV – VI szkół podstawowych gminy Zabierzów. Reprezentanci szkół z Nielepic, Kobylan, Balic i Brzoskwini zmagali się z testem wielokrotnego wyboru. Test, oprócz wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami, sprawdzał także umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz wykorzystania różnorodnych źródeł informacji. Do ogólnodostępnych w Internecie materiałów łatwo było dotrzeć, a niektóre opracowania, jak poświęcony w całości odpadom numer czasopisma „MiniLO&Aniela” oraz plansza dotycząca segregowania i recyklingu surowców wtórnych, zostały podarowane wszystkim szkołom w gminie przez patronów naszego konkursu. Dzięki temu wszyscy mieli równe szanse na zwycięstwo!

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników uczestnicy konkursu i wszyscy goście obejrzeli przedstawienie pod tytułem: „Ćwierćaktówka ze Śmieciówka”, napisane i przygotowane w całości przez panią Elżbietę Łęską – Kokosińską, w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Rzecz działa się w Królestwie Segregacji…

Najlepiej przygotowanymi do walki o „Czystą Małopolskę” okazali się uczniowie ze szkół w Brzoskwini (I i II miejsce) i Kobylanach (III miejsce). Przedstawicielki fundacji przekazały osobiście wspaniałe nagrody: dla zwycięzców aparaty fotograficzne i roczną prenumeratę kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela” oraz ekologiczne upominki dla wszystkich uczestników.

 

Organizator konkursu: Ewa Koziełł – Poklewska