Śladami księdza Władysława Bukowińskiego

news-17661.jpg

[…]„Cieszę się, że postać tego bohaterskiego kapłana nie idzie w zapomnienie. Przeciwnie, pozostaje on w pamięci wielu, jako heroiczny świadek Chrystusa i pasterz tych, którzy doświadczali prześladowań z powodu wiary i pochodzenia. Nigdy ich nie opuścił. Dobrowolnie poszedł na zesłanie, aby dzielić ich los.”[…] fragm. listu Jana Pawla II do kard. Franciszka Macharskiego.

28.10.2012 roku w Bibliotece Publicznej w Rudawie odbyło się otwarcie wystawy Śladami księdza Władysława Bukowińskiego. Władysław Bukowiński jako młody student przyjeżdżał często w odwiedziny do ojca, który w latach trzydziestych ubiegłego wieku mieszkał i pracował w Pisarach. W kościele parafialnym w Rudawie 12 lipca 1931r. obyła się msza prymicyjna młodego księdza. Eksponaty na wystawę udostępniło nam Stowarzyszenie „Ocalenie”, które zajmuje się szerzeniem kultu Sługi Bożego Ks.Władysława Bukowińskiego. Wystawa wzbogacona została o historyczne jak i współczesne fotografie Rudawy i Pisar oraz fotokopie dokumentów parafialnych. Otwarcia wystawy dokonała Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Jolanta Żebrowska-Sibila podkreślając związki rodziny Bukowińskich z parafią rudawską i potrzebę odnotowania tego szerzej w biogramie ks. Władysława. O życiu i kapłaństwie ks. Bukowińskiego  opowiadał Stanisław Myjak. Krótkimi wspomnieniami oraz uwagami z zaproszonymi gośćmi dzielili się Anna Pruszyńska i Aleksander Płazak. W wyjątkowy klimat wprowadziły nas fragmenty z listów i wspomnień ks. Bukowińskiego oraz ks. Eliasza Głowackiego, czytane przez Marcina Baranowskiego. Na otwarciu wystawy mieliśmy przyjemność gościć: ks. proboszcza Andrzeja Badurę i księży wikariuszy z Rudawy, ks. Jerzego Leśko z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Danutę Lenik prezesa Stowarzyszenia „Ocalenie” (która w kilku zdaniach zapoznała słuchaczy z działalnością i posłannictwem stowarzyszenia), Alicję Olszowską red. Biuletynu Stowarzyszenia „Ocalenie”, red. ”Znad Rudawy” Witolda Ślusarskiego oraz radnych, sołtysów i czytelników naszej biblioteki. Wystawa została opatrzona okolicznościowym folderem informacyjnym opracowanym przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie. Spotkanie z okazji wystawy zakończyło się mszą św. w kościele parafialnym, w intencji rychłej beatyfikacji ks. Władysława Bukowińskiego.

 
Warto na koniec wspomnieć o komentarzach osób oglądających wystawę. Zainteresowanie wzbudzał związek księdza Władysława z Pisarami i Rudawą, jego wieloletnie pobyty w więzieniach i łagrach na zesłaniu oraz prowadzenie działalności misyjnej w Kazachstanie. Wiedza ta daje wielu poczucie dumy, pobudza do refleksji nad życiem, człowieczeństwem…
Wystawę Śladami księdza Władysława Bukowińskiego można oglądać do końca listopada w godzinach pracy biblioteki w Rudawie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
 
 
 
 E.Mazur