Pierwszy Defibrylator w Gminie Zabierzów

news-9662.jpg

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie stawiając na bezpieczeństwo swoich klientów jako jeden z pierwszych Ośrodków Sportowych w województwie małopolskim zakupił DEFIBRYLATOR – urządzenie do ratowania życia ludzkiego które zostało umieszczone na PŁYWALNI

    Jak podkreśla Dyrektor Ośrodka Wojciech Kubackito prawdopodobnie pierwsza pływalnia w Małopolsce wyposażona w to urządzenie, a przecież nie ma nic cenniejszego niż życie ludzkie, dlatego trzeba stworzyć takie warunki, aby zagrożenia dla jego uszczerbku lub utraty były maksymalnie zniesione – „W swojej 28 letniej praktyce w ratownictwie wodnym widziałem przypadki , gdzie gdyby zastosować to urządzenie- życie ludzkie byłoby uratowane. Niestety jeszcze do niedawna DEFIBRYLATORY automatyczne, przy których zastosowaniu  każdy po krótkim przeszkoleniu może pomóc każdemu – były niedostępne. I to należy zmieniać.

Ofiara zatrzymania akcji serca ma tylko 5 proc. szans na przeżycie. Jeżeli zostaną podjęte zabiegi ratunkowe, szanse wzrastają trzykrotnie. Jeśli w pobliżu miejsca wypadku znajdzie się DEFIBRYLATOR i zostanie prawidłowo użyty, szansa na uratowanie życia ludzkiego sięga 70 proc.

    Defibrylator to urządzenie, które poprzez impuls elektryczny o odpowiednim natężeniu przepuszczony przez mięsień sercowy przywraca jego normalną pracę. Zwykle wyposażone są w niego karetki pogotowia, jednak często zdarza się, że pogotowie przyjeżdża kilkanaście minut po zdarzeniu. Na uratowanie życia osoby, której serce przestało poprawnie pracować, jest mniej niż 10 minut, a szanse przeżycia maleją o ok. 10 proc. z każdą minutą.
Rozwiązaniem jest użycie zewnętrznego automatycznego defibrylatora. Tak zwany AED (automated external defibrillator) to skomputeryzowane urządzenie przystosowane do użytkowania po krótkim przeszkoleniu przez osoby bez medycznego wykształcenia. AED analizuje rytm pracy serca ofiary NZK i samo „podejmuje decyzję” o wyładowaniu elektrycznym. Rolą ratownika jest podążać za wydawanymi na głos poleceniami maszyny.     

    Na Zachodzie już od wielu lat prężnie działają programy typu PAD (Public Access Defibrillation) propagujące powszechny dostęp do defibrylacji. Zakładają one rozbudowywanie sieci umieszczonych w publicznych miejscach automatycznych defibrylatorów oraz przeszkolenie jak największej liczby ochotników do używania AED.
Urządzenia instaluje się w miejscach publicznych, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia NZK jest większe niż raz na 2 lata. Wobec tego znaleźć je można: w zakładach pracy, w ośrodkach zdrowia, w urzędach i sądach, na lotniskach i na dworcach, w hotelach i Domach Pomocy Społecznej, w centrach handlowych, a także na stadionach sportowych i pływalniach.    Szacuje się, że w Polsce z przyczyn związanych z nieprawidłowym działaniem serca umiera ponad 160 tys. osób rocznie. Wiele z nich to ofiary Nagłego Zatrzymania Krążenia. Rozmieszczanie zewnętrznych automatycznych defibrylatorów m.inn w obiektach sportowych i na pływalniach ma na celu obniżenie tej statystyki i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia (NZK) – serce przestaje bić, zatrzymuje się krążenie krwi i zanika puls, ofiara traci przytomność i nagle upada. Śmierć następuje w ciągu zaledwie kilku minut, o ile natychmiast nie zostaną podjęte zabiegi ratunkowe, takie jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) i wczesna defibrylacja.NZK może przydarzyć się każdemu, bez względu na wiek i stan zdrowia. Niektóre grupy społeczne czy wiekowe, np. osoby powyżej 50. roku życia lub osoby ze schorzeniami serca narażone są na większe ryzyko, jednak NZK może wystąpić nawet u zdrowych dzieci czy nastolatków.

    W Polsce nagła śmierć sercowa dotyka ok. 40 tys. ludzi rocznie.