Pomnik Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach.

news-6779.jpg

W Radwanowicach, w miejscu gdzie 21lipca 1945r Niemcy rozstrzelali trzydziestu mieszkańców Radwanowic, powstaje nowy pomnik ofiar pacyfikacji. Już w 1947r mieszkańcy ogrodzili miejsce stracenia i postawili krzyż. Obecnie mieszkańcy, wraz z sołtysem i Radą Sołecką postanowili upamiętnić to miejsce budową nowego pomnika.W Radwanowicach, w miejscu gdzie 21lipca 1945r Niemcy rozstrzelali trzydziestu mieszkańców Radwanowic, powstaje nowy pomnik ofiar pacyfikacji. Już w 1947r mieszkańcy ogrodzili miejsce stracenia i postawili krzyż. Obecnie mieszkańcy, wraz z sołtysem i Radą Sołecką postanowili upamiętnić to miejsce budową nowego pomnika.
Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpi w dniu 20 lipca b.r i będzie połączone z obchodami 65 rocznicy pacyfikacji. Pomnik powstaje według projektu Piotra Sobańskiego , wykonawcą jest Zakład Usług Konstrukcyjno-Murarskich Stanisława Madeji.
Na budowę pomnika z budżetu Gminy 2008r przeznaczono kwotę 70 tyś. zł, z funduszu sołeckiego Radwanowic 5 tyś. zł.
Referat ds. Rozwoju i Promocji przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie powstającego pomnika do Wojewódzkiego Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa, który działa przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wniosek został przyjęty i rozpatrzony pozytywnie.
Referat pozyskał dotację w kwocie 10 tyś. zł.
E.Cz.

SOŁECTWO RADWANOWICE.
Informacja o pomniku Ofiar Pacyfikacji.
Najważniejszą wizytówką Radwanowic jest pomnik , wybudowany w miejscu , gdzie 21 lipca 1943r. hitlerowcy zamordowali 30 mieszkańców Radwanowic . Pomnik został wybudowany w 1963r. staraniem rodzin zamordowanych , oraz ludzi dobrej woli , dla których pamięć o tych strasznych wydarzeniach była bardzo ważna . Pomnik został wykonany przez przedsiębiorstwo „Wibrobeton” w Krzeszowicach , którego dyrektorem był pan Sikora, (imienia nikt nie umiał mi wskazać). Był to dar społeczeństwa Krzeszowic.
Bardzo uroczyście obchodzona była 50-ta rocznica. Podczas uroczystości został poświęcony dzwon , który został zawieszony na dzwonnicy , na terenie Fundacji im. Brata Alberta , obok kościoła . We mszy św. uczestniczyli duchowni z Niemiec. Ta rocznica była przełomem , gdyż dzięki staraniom prezesa Fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeusza Zaleskiego , wielu mieszkańców naszej wioski mogło legalnie wyjeżdżać do pracy w Niemczech.
W roku bieżącym przypada 65-ta rocznica pacyfikacji i z inicjatywy nowo wybranego samorządu Radwanowic , pomnik został przebudowany . Uregulowanie prawa własności (był to teren prywatny), było podstawą do dalszych prac. Projekt pomnika wykonał nieodpłatnie pan Piotr Sobański. Ogrodzenie obelisku łańcuchami , wykonał pan Roman Kocieliński z Wiślicy, krzyż ufundowali: E. T. Walczowscy i Roman Kocieliński. Prace budowlane wykonała firma pana Stanisława Madeji z Radwanowic, a kamieniarskie pan Grzegorz Cekiera z Dębnika. Tej inwestycji nie byłoby gdyby nie stanowczość władz gminy. Prace budowlane i kamieniarskie finansował Urząd Gminy. W niedzielę 20 lipca o godz. 11.00 w kościele w Radwanowicach odprawiona zostanie msza św. w intencji ofiar pacyfikacji , po czym nastąpi poświęcenie pomnika poległych.
Tadeusz Walczowski.