71

Spotkanie karnawałowe Klubu Seniora w Rząsce

W dniu 13 lutego 2018 r. w ostatni dzień karnawału w tzw. ”śledziówkę” członkowie Klubu Seniora w Rząsce  pożegnali okres zabawy i wesołości. Spotkali się w swoim gronie i przybyłych mieszkańców przy śledziku i innych smacznych potrawach kuchni polskiej.

Bez nazwy-1

Uwaga! zmiana organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Zabierzowie

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej zamknięcia skrzyżowania ul. Szkolnej i  Kolejowej w Zabierzowie w związku z realizacją inwestycji modernizacji linii kolejowej informujemy, że po uwzględnianiu przez wykonawcę robót, uwag zgłoszonych w trakcie poprzedniego odbioru w dniu dzisiejszym nastąpił odbiór zmiany organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Zabierzowie. Od tego weekendu w wyniku  zamknięcia skrzyżowania ul. Kolejowej i Szkolnej,  ul. Szkolna będzie „ślepa” czyli ruch na niej będzie odbywał się dwukierunkowo.

_DSC7830

Karina zwycięża w Krakowie

W sobotę w Krakowie odbyły się Halowe Mistrzostwa Małopolski w łucznictwie. Na starcie stanęło 48 uczestników z  8  klubów Małopolski. Wśród kobiet zwyciężyła Karina Lipiarska-Pałka /Grot Zabierzów/ pokonując w finale 6:2 Zuzannę Górka /Płaszowianka/.

Bez ffdrtytułu

Monitoring jakości powietrza w gminie Zabierzów

  Zachęcamy do korzystania z platformy jakości powietrza map.airly.eu, do której skrót zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Zabierzów. Gmina Zabierzów korzystając z usług firmy Airly stworzyła sieć gminnego monitoringu powietrza. Składa się on z 23 czujników – po jednym w każdym sołectwie. W pyłomierze zostały wyposażone w pierwszej kolejności szkoły w: Brzeziu, Bolechowicach, Brzoskwini, Kobylanach, Nielepicach, Rudawie, Rząsce, Zabierzowie i Zelkowie.

20180201_214454

Gminny Konkurs Ekologiczny „SMOG-ZMIEŃMY TO”

„Kochana Mamo, Kochany tato, nie palcie odpadów, ponieważ gdy to robicie, to trujecie mnie i innych ludzi. Kiedy idę do szkoły szybko się męczę i trudno mi się oddycha (…)”             Zadaniem rozpoczynającym II edycję Gminnego Konkursu Ekologicznego „SMOG-ZMIEŃMY TO” było napisanie Listu do Rodziców „Kochana Mamo, kochany Tato, nie palcie odpadów”.

pone

Gmina Zabierzów wymieniła najwięcej pieców w programie PONE

Polecamy artykuł zamieszczony w Dzienniku Polskim o tym, jak gminy walczą ze smogiem i jakie działania będą podejmować w najbliższym czasie. Warto podkreślić, że w gminie Zabierzów wymieniono 350 pieców uwzględniając dotacje. To rekord pod względem wymiany kotłów w powiecie krakowskim.

IMG_5414

Zmiana na stranowisku dyrektora w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie

W dniu 1 lutego 2018 r. wójt Elżbieta Burtan w obecności dyrektorów szkół z gminy Zabierzów, złożyła gratulacje i podziękowanie za 24 lata pracy na stanowisku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie Joannie Hanusz, składając równocześnie życzenia dalszej pomyślności w realizacji planów. Z dniem 30 stycznia 2018 r. stanowisko to objęła Pani Iwona Szuperska-Mazur, psycholog i wieloletni pracownik tejże poradni.

Bez nazwy-1

Najnowszy Dodatek do miesięcznika Znad Rudawy

Przekazujemy Państwu wersję elektroniczną kolejnego numeru dodatku do miesięcznika „Znad Rudawy”. Staramy się spełnić Państwa oczekiwania i dostarczyć potrzebnych informacji o pracy samorządu lokalnego.Chcemy, aby dodatek trafił do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy Zabierzów, aby nasza informacja służyła pomocą w codziennym życiu, ułatwiała poruszanie się w gąszczu przepisów, by podpowiadała, co, gdzie i kiedy załatwić w Urzędzie, z jaką sprawą zwrócić się do sołtysa lub do instytucji i organizacji funkcjonujących w gminie.

29df6ccfd3b08c3b4b02dd428edbf6f3

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza 02.02.2018 od godz. 0 do godz. 24 i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

JWF_5728

Spotkanie opłatkowe w Bolechowicach

28 stycznia 2018 roku w budynku szkoły podstawowej w Bolechowicach odbyło się parafialne spotkanie opłatkowe oraz wspólne kolędowanie z udziałem księdza proboszcza Stanisława Kozieła, wójtem Elżbietą Burtan oraz sołtysem i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zabierzów Henrykiem Krawczykiem. W spotkaniu udział wzięli licznie przybyli mieszkańcy sołectwa i parafii Bolechowice. Było tradycyjne łamanie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie Artura Seweryna.

x

Rozstrzygnięty! Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2017 r.

Rozstrzygnięty! I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2018 r.   Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów, których oferty zostały wybrane, zobowiązane są zgłosić się od dnia 5 lutego 2018 r. w Wydziale ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, piętro 2, pokój nr 2.12, celem zawarcia z Gminą Zabierzów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Bez777 tytułu

III Gminny Przegląd Jasełek i Spektakli w Radwanowicach

Już po raz trzeci, grupy teatralne z przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Zabierzów w dniach 11-12 stycznia 2018 roku wzięły udział w  Gminnym Przeglądzie Jasełek i Spektakli o Tematyce Bożonarodzeniowej – Radwanowice 2018 pod honorowym patronatem Prezesa Fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan w której imieniu nagrody wręczył Zastępca Wójta Gminy Zabierzów Bartłomiej Stawarz.

Nabór na urzędników wyborczych

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność gminy. Działka położona w województwie małopolskim, powiecie krakowskim, gminie Zabierzów, miejscowości Więckowice. Więcej informacji w załączniku.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zabierzów: Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 85/3 o pow. 0,02 ha, gmina Zabierzów, obręb  Więckowice, księga wieczysta nr KR2K/00023928/5. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 28,81m² znajdującego się na parterze w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy Zabierzów w miejscowości Radwanowice ul.21 Lipca Nr 56. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność gminy. Działka położona w województwie małopolskim, powiecie krakowskim, gminie Zabierzów, miejscowości Szczyglice. Szczegóły w załączniku.  

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).  Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zabierzów. Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 7 lutego 2018 w sprawie: wyników I Otwartego Konkursu Ofert na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych o profilu opiekuńczo-wychowawczym oraz o profilu sportowym na terenie Gminy Zabierzów w roku 2018. Szczegóły w załączniku.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź, od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 02:00 dnia 08.02.2018. Więcej informacji w załączniku.

Otwarty konkurs ofert „Małopolska Gościnna”

Województwo Małopolskie ogłasza konkurs, który ma na celu wyłonienie najlepszych ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki dotyczących rozwoju, utrzymania, aktywizacji i promocji produktów oraz oferty turystycznej w regionie, w tym w zakresie wspierania markowych produktów turystycznych oraz kreowania innowacyjnej i atrakcyjnej oferty czasu wolnego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 6 lutego 2018 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń w dniach od 05.02.2018 r. do 26.02.2018 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Zabierzów.

Wykaz

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomość złożoną z działek ewidencyjnych: nr 530/9 o powierzchni 0,36 ha, nr 530/10 o powierzchni 0,23 ha, nr 517/12 o powierzchni 0,26 ha, nr 517/15 o powierzchni 0,52 ha, objętych księgą wieczystą nr KR2K/00037227/2. Szczegóły w załączniku. 

Wykaz

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy fragment działki ewidencyjnej nr 26/44 o pow. 0,1685 ha położonej w obrębie Zabierzów, gmina Zabierzów, objętej księgą wieczystą nr KR2K/00040105/5. Szczegóły w załączniku.

29df6ccfd3b08c3b4b02dd428edbf6f3

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza 02.02.2018 od godz. 0 do godz. 24 i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Więcej informacji w załącznikach.

29df6ccfd3b08c3b4b02dd428edbf6f3

Komunikat o I stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej

Komunikat dla Małopolski północnej na dzień 26.01.2018 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Projekt „Gotuj po hiszpańsku II”

Rozpoczęła się rekrutacja do I edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”.  Fundacja PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do I edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 stycznia 2018. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Małopolski. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji w załączniku.

Rajd na orientację „Wiosenne Czarne KoRNO”

17 marca 2018 w Kobylanach odbędzie się rajd na orientację „Wiosenne Czarne KoRNO” organizowany przez Stowarzyszenie ROC oraz Szkołę Fechtunku Aramis. Baza rajdu będzie zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Kobylanach. Rajd na orientację, to gra terenowa, polegająca na odnalezieniu punktów kontrolnych, za pomocą mapy otrzymanej od organizatora. Ilość i kolejność zdobywanych punktów jest dowolna. Uczestnicy mają do wybory: – 2 trasy rowerowe – długą, z limitem czasu 11 godzin i krótką, z limitem czasu 5 godzin, – 2 trasy piesze – długą, z limitem czasu 10 godzin i krótką, z limitem czasu 5 godzin, – trasę rodzinną, z limitem czasu 4 godziny. Dzięki temu każda osoba – czy to doświadczony zawodnik, czy osoba, która będzie startować w takiej imprezie po raz pierwszy, znajdzie

Bez-nazwy-112

Spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD Blisko Krakowa

Należysz do organizacji lub instytucji działającej na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina (bez miasta), Świątniki Górne lub Zabierzów, pracującej na rzecz gminy lub miejscowości i poszukujesz dodatkowych środków na jej działalność?

Szkolenie dla rolników w UG Zabierzów

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników na szkolenie: ,,Nowe zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego w roku 2018, aplikacja e-WniosekPlus oraz możliwości pozyskania funduszy w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 ” Szkolenie odbędzie się w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Zabierzów.

„Oczarowanie światem” koncert charytatywny

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza 25 lutego o godz. 18:30 na koncert charytatywny „Oczarowanie światem”. W repertuarze piosenki Anny German w wykonaniu Lucyny Ordon-Klimczak, przy fortepianie Grzegorz Klimczak. Wejściówki na koncert w kwocie 30 zł /sugerowana kwota/ do odbioru w sekretariacie SCKiPGZ oraz bezpośrednio przed koncertem. Rezerwacja miejsc 12 285 11 79. Łączna kwota z ofiar i wejściówek zostanie przeznaczona na rehabilitację Joli.

Nabór na urzędników wyborczych

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.